Adrianna Wączek - Kancelaria

Przejdź do treści

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W 2016 r. uzyskała tytuł magistra prawa, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego procesowego pt. „Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie”. W latach 2017-2020 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Opolu, którą ukończyła złożeniem egzaminu adwokackiego. W trakcie realizacji rzeczonej aplikacji zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kancelarii adwokackiej. Aktualnie wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego.
Nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Opolskiego. W ramach zatrudnienia prowadzi zajęcia z zakresu postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, penitencjarystyki oraz ustroju organów ochrony prawnej.
Aktualnie w trakcie badań dogmatyczno-prawnych nad rozprawą doktorską z zakresu prawa karnego procesowego.
Jako adwokat specjalizuje się głównie w prawie karnym, cywilnym oraz gospodarczym.
Lista publikacji naukowych:
1) Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia w ujęciu art. 440 k.p.k. [w:] Palestra, nr 12/2018,
2) Zasada bezpośredniości w postępowaniu odwoławczym na tle art. 452 k.p.k. z perspektywy historycznej [w:] Probacja nr II/2019,
3) Prekluzja dowodowa w postępowaniu przed sądem II instancji [w:] Opolskie Studia Administracyjno - Prawne nr 19/2021,
4) Udział oskarżonego pozbawionego wolności w rozprawie przed sądem odwoławczym w świetle zmian Kodeksu postępowania karnego [w:] Prawo i Więź nr 4/2021.
Nasz adres:
ul. Krakowska 39/3A, 45-018 Opole
Napisz do nas
awaczek@kancelaria-waczek.pl
bwaczek@kancelaria-waczek.pl
Zadzwoń do nas:
Adwokat
Adrianna Wączek – 500369707
Radca Prawny
Bartosz Wączek - 572119100
Wróć do spisu treści