Prawnicy - Kancelaria

Przejdź do treści


PRAWNICYAdrianna Wączek
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W 2016 r. uzyskała tytuł magistra prawa, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego procesowego pt. „Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie”. W latach 2017-2020 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Opolu, którą ukończyła złożeniem egzaminu adwokackiego. W trakcie realizacji rzeczonej aplikacji zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kancelarii adwokackiej. Aktualnie wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu.
Bartosz Wączek
Radca Prawny od 2020 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W 2016 r. uzyskał tytuł magistra prawa, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego materialnego pt. „Spółdzielnie mieszkaniowe w polskim prawie cywilnym”. W latach 2017-2020 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, którą ukończył złożeniem egzaminu radcowskiego. W głównym kręgu jego zainteresowań naukowych i zawodowych znajduje się prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań, a także prawo handlowe, gospodarcze i prawo pracy. W 2019 r. ukazał się artykuł naukowy jego autorstwa opublikowany przez czasopismo Opolskie Studia Administracyjno – Prawne pt. „Kilka uwag na temat artykułu 29 Kodeksu pracy w świetle ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy” a także artykuł pt. „Wspólna upadłość małżonków de lege ferenda” w „Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1”.
Posługuje się językiem angielskim.
Nasz adres:
ul. Krakowska 39/3A, 45-018 Opole
Napisz do nas
awaczek@kancelaria-waczek.pl
bwaczek@kancelaria-waczek.pl
Zadzwoń do nas:
Adwokat
Adrianna Wączek – 500369707
Radca Prawny
Bartosz Wączek - 572119100
Wróć do spisu treści