Honorarium - Kancelaria

Przejdź do treści

HONORARIUM
Wynagrodzenie właściwe dla prowadzonej przez Kancelarię sprawy jest każdorazowo ustalane z klientem, po dokonaniu skrupulatnej analizy okoliczności faktycznych i prawnych. W szczególności uwzględnia się rodzaj i zawiłość sprawy, przewidywany nakład pracy i podejmowanych czynności, miejsce i termin udzielenia pomocy prawnej oraz wartość przedmiotu sporu. Taki sposób ustalenia wynagrodzenia sprawia, że osoba chcąca skorzystać z naszych usług nie zapłaci więcej aniżeli jest to konieczne, przez co nie powinno budzić obiekcji skorzystanie z pomocy naszych Kancelarii w każdej sprawie.
Nasz adres:
ul. Krakowska 39/3A, 45-018 Opole
Napisz do nas
awaczek@kancelaria-waczek.pl
bwaczek@kancelaria-waczek.pl
Zadzwoń do nas:
Adwokat
Adrianna Wączek – 500369707
Radca Prawny
Bartosz Wączek - 572119100
Wróć do spisu treści