Rękojmia - Kancelaria

Przejdź do treści
RĘKOJMIA 
    Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią niniejszego artykułu, który prezentuje rozwiązania prawne na wypadek zakupu rzeczy wadliwej. Nader często zdarzają się bowiem sytuacje, gdy np. zakupiony przez nas samochód czy meble mają wady, co do istnienia których nie posiadaliśmy wiedzy w momencie dokonywania transakcji. W tym kontekście, aby zobrazować położenie prawne Kupującego w zaprezentowanym powyżej układzie sytuacyjnym, należy odwołać się do obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, które odzwierciedlają przysługujące nam uprawnienia.

Na wstępie należy podkreślić, że oczywiście ocena prawna oraz wybór odpowiedniego sposobu rozwiązania danej sprawy są uzależnione od analizy okoliczności konkretnego przypadku, niemniej jednak, eksponowane zagadnienie można ująć w sposób generalny, wskazując na cztery możliwości rozwiązania tego typu sytuacji.

Wśród uprawnień, które przysługują Kupującemu, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, na szczególne uwzględnienie zasługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Aby urzeczywistnić przedmiotowe uprawnienie, Kupujący powinien złożyć stosowne oświadczenie, którego treść będzie odzwierciedleniem woli powrotu do stanu sprzed transakcji powodującej zawiązanie węzła zobowiązaniowego. W tym miejscu należy podkreślić, że aktualna rzeczywistość prawna, zwracając uwagę na przepisy prawne obowiązujące w tym zakresie, uniemożliwia jednak skorzystanie z tego uprawnienia w sytuacji gdy wykryta wada jest nieistotna.

Kontynuując, obok powyżej wyróżnionego uprawnienia, przepisy prawne przewidują także, na wypadek wykrycia wady rzeczy, możliwość żądania przez Kupującego obniżenia ceny, jak również – w zależności od konkretnej sytuacji – naprawy lub wymiany rzeczy na wolną od wad.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Kancelariami jeżeli pragną Państwo uzyskać w swojej sprawie pomoc prawną oraz informacje co do kontruprawnień Sprzedawcy na wypadek wykrycia przez Kupującego wady zakupionej rzeczy. Odpowiemy także na pytania, jak skonstruować oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny, jaką powinno mieć ono formę oraz jakie kryteria wpływają na ocenę „istotności” wady.
Nasz adres:
ul. Krakowska 39/3A, 45-018 Opole
Napisz do nas
awaczek@kancelaria-waczek.pl
bwaczek@kancelaria-waczek.pl
Zadzwoń do nas:
Adwokat
Adrianna Wączek – 500369707
Radca Prawny
Bartosz Wączek - 572119100
Wróć do spisu treści