Sprawy cywilne - Kancelaria

Przejdź do treści
SPRAWY CYWILNE 
Pojęcie „sprawa cywilna” jest bardzo szerokie. Dlatego też, celem zaprezentowania Państwu jego rzeczywistego zakresu znaczeniowego, prezentujemy poniżej listę zagadnień prawnych znajdujących się w obszarze naszej działalności. Doprecyzowując jej treść zwracamy uwagę, że wszelkie prowadzone przez nas sprawy o charakterze cywilnym wiążą się z ich wszechstronną i łączną analizą tak pod kątem prawnym, jak i faktycznym. Działalność Kancelarii – w tej kategorii spraw – obejmuje konstruowanie wszelkiego rodzaju pism procesowych, w tym pozwów oraz wniosków inicjujących postępowanie nieprocesowe, prowadzenie korespondencji przedsądowej oraz reprezentację klienta przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.  

 
PRAWO RZECZOWE

 • Nabycie/utrata własności
 • Zasiedzenie
   
 • Współwłasność
   
 • Ochrona własności
       
 • Użytkowanie wieczyste
   
 • Posiadanie
   
 • Użytkowanie
   
 • Służebności
   
 • Zastaw
   
 • Hipoteka
   
 • Księgi wieczyste

 
PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

 • Niedozwolone klauzule
 • Umowa przedwstępna
 • Bezpodstawne wzbogacenie
 • Odpowiedzialność kontraktowa
 • Odpowiedzialność deliktowa
 • Skarga pauliańska
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zamiany
 • Umowa dostawy
 • Umowa kontraktacji
 • Umowa o dzieło
 • Umowa o roboty budowlane
 • Umowa najmu
 • Umowa dzierżawy
 • Umowa leasingu
 • Umowa użyczenia
 • Umowa pożyczki
 • Umowa rachunku bankowego
 • Umowa zlecenie
 • Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
 • Umowa agencyjna
 • Umowa komisu
 • Umowa przewozu
 • Umowa spedycji
 • Umowa ubezpieczenia
 • Przechowanie
 • Umowa składu
 • Umowa spółki cywilnej
 • Poręczenie
 • Umowa darowizny
 • Renta i dożywocie
 • Konstrukcja umów nienazwanych
 • Postępowanie egzekucyjne

 
PRAWO SPADKOWE

 • Przyjęcie/odrzucenie spadku
 • Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego
 • Ochrona spadkobiercy
 • Dział spadku
 • Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • Zachowek
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe

Nasz adres:
ul. Krakowska 39/3A, 45-018 Opole
Napisz do nas
awaczek@kancelaria-waczek.pl
bwaczek@kancelaria-waczek.pl
Zadzwoń do nas:
Adwokat
Adrianna Wączek – 500369707
Radca Prawny
Bartosz Wączek - 572119100
Wróć do spisu treści