Sprawy gospodarcze - Kancelaria

Przejdź do treści
SPRAWY GOSPODARCZE

Wspieramy przedsiębiorców i ich firmy na każdym etapie funkcjonowania.
Działalność Kancelarii jest ukierunkowana na świadczenie usług prawnych stwarzających w interesie przedsiębiorców bufor bezpieczeństwa w zakresie tworzenia firm, jak również ich działalności na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Dbamy o to, aby każdy obsługiwany przez nas podmiot gospodarczy miał możliwość czynnego udziału w stosunkach handlowych, łącząc powyższe z urzeczywistnianiem funkcji systemu ekonomicznego oraz gospodarczego.
Prowadzimy stałą obsługę prawną reprezentując klientów instytucjonalnych w postępowaniach sądowych, pozasądowych, jak również w zakresie spraw bieżących. Uczestniczymy w negocjacjach handlowych wspierając klienta w podjęciu właściwych decyzji istotnych z perspektywy prowadzonego przedsiębiorstwa. W centrum działalności naszej Kancelarii znajduje się również prawo upadłościowe.
Skrupulatność oraz znajomość prawa gospodarczego przekłada się na urealnianie w codziennej pracy obszarów praktyki poprzez podejmowanie czynności polegających na:
1)  tworzeniu podmiotów gospodarczych, w tym ich zgłaszaniu do właściwych rejestrów,
2) reprezentacji podmiotów gospodarczych w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym, w tym również poprzez dokonywanie czynności wpisu do przedmiotowego Rejestru,
3) sporządzaniu uchwał, pozwów gospodarczych, umów gospodarczych oraz środków zaskarżenia,
4) obsłudze organów podmiotów gospodarczych poprzez uczestnictwo w posiedzeniach oraz zgromadzeniach,
5) opiniowaniu ofert i umów kierowanych od kontrahentów handlowych.
Nasz adres:
ul. Krakowska 39/3A, 45-018 Opole
Napisz do nas
awaczek@kancelaria-waczek.pl
bwaczek@kancelaria-waczek.pl
Zadzwoń do nas:
Adwokat
Adrianna Wączek – 500369707
Radca Prawny
Bartosz Wączek - 572119100
Wróć do spisu treści