Sprawy pracownicze i ubezpieczeń społecznych - Kancelaria

Przejdź do treści
SPRAWY PRACOWNICZE I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 
W prawie pracy pomagamy w zakresie kształtowania stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników. Świadczymy pomoc w zakresie konstruowania stosownych umów, układów i porozumień, regulaminów, statutów określających prawa i obowiązki stron stosunków pracy. Pomagamy kompleksowo także w postępowaniach przedsądowych, jak i sądowych w przypadku zaistnienia sporów, które potencjalnie mogą pojawić się w trakcie świadczenia pracy. Pomagamy w odzyskiwaniu zaległych wynagrodzeń, dochodzeniu roszczeń w razie wypadków przy pracy a także w razie bezpodstawnego wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek z jej stron.

Pomagamy w urzeczywistnianiu podstawowych zasad prawa pracy. W swojej pracy uwzględniamy następujące kwestie:

  
 • każdy ma prawo do podjęcia pracy,
 • każdy ma swobodę nawiązywania stosunków pracy,
 • każdy ma prawo do wolności pracy, to znaczy ma prawo do zerwania stosunku pracy,
 • pracodawca ma obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika,
 • pracownicy powinni być traktowani równo,
 • nie wolno dyskryminować pracowników ze względu na rasę, płeć, wyznanie itp.,
 • pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia,
 • państwo ma obowiązek chronić uprawnienia pracowników, w oparciu o automatyzm prawny,
 • pracownicy i pracodawcy mają prawo tworzyć i przystępować do organizacji zawodowych,
 • pracownicy mają prawo do partycypacji w zarządzaniu firmą w zakresie spraw dotyczących ich osobiście.

Naszą wiedzę i doświadczenie w prawie ubezpieczeń społecznych wykorzystujemy celem zapewnienia każdej osobie bezpieczeństwa socjalnego, w przypadku zajścia określonych przez prawo zdarzeń losowych (np. choroba, kalectwo, ciąża, starość).

Pomagamy w związku z trudnościami w zakresie uzyskiwania świadczeń lub w przypadku kwestionowania ich wysokości z tytułu:

 • Ubezpieczenia emerytalnego – w razie osiągnięcia ustalonego wieku przez ubezpieczonego,
 • Ubezpieczenia rentowego – w razie niezdolność do pracy lub śmierci żywiciela rodziny,
 • Ubezpieczenia chorobowego – w razie niezdolności do pracy wywołanej chorobą, rodzicielstwem lub koniecznością opieki nad członkiem rodziny,
 • Ubezpieczenia wypadkowego – w razie niezdolność do pracy wywołanej zdarzeniem zakwalifikowanym jako wypadek przy pracy lub choroba zawodowa.
Nasz adres:
ul. Krakowska 39/3A, 45-018 Opole
Napisz do nas
awaczek@kancelaria-waczek.pl
bwaczek@kancelaria-waczek.pl
Zadzwoń do nas:
Adwokat
Adrianna Wączek – 500369707
Radca Prawny
Bartosz Wączek - 572119100
Wróć do spisu treści