Sprawy rodzinne i opiekuńcze - Kancelaria

Przejdź do treści
SPRAWY RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Niewątpliwie urzeczywistnianie norm prawa rodzinnego i opiekuńczego stanowi nad wyraz niełatwy proceder w zakresie stosowania prawa. Wynika to ze specyfiki spraw rodzinnych, których rozwiązanie wymaga częstokroć działań ukierunkowanych na minimalizację ryzyka poczucia krzywdy czy wstydu. Dlatego też przy wykonywaniu czynności z zakresu tego rodzaju spraw zachowujemy umiar, w szczególności w eksponowaniu w postępowaniach sądowych okoliczności wynikających ze sfery osobistej. Dbamy o to, aby czynności każdej prowadzonej przez nas sprawy nie zostały ograniczone wyłącznie do analizy zagadnień prawnych, lecz również aby obejmowały uprzedni dobór odpowiedniego sposobu postępowania, adekwatnego do cech osobowości reprezentowanego przez nas klienta, dążąc tym samym do jej przeprowadzenia w sposób wolny od skrępowania. Osoby zainteresowane naszymi usługami mogą uzyskać pomoc prawną na następujących płaszczyznach:

1) rozwód,
2) separacja,
3) alimenty,
4) ustalenie opieki nad dziećmi,
5) ustalenie zasad kontaktów z dziećmi,
6) podział majątku wspólnego,
7) ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
8) ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa,
9) zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka,
10) ubezwłasnowolnienie, opieka, kuratela .
Nasz adres:
ul. Krakowska 39/3A, 45-018 Opole
Napisz do nas
awaczek@kancelaria-waczek.pl
bwaczek@kancelaria-waczek.pl
Zadzwoń do nas:
Adwokat
Adrianna Wączek – 500369707
Radca Prawny
Bartosz Wączek - 572119100
Wróć do spisu treści