Sprawy upadłościowe - Kancelaria

Przejdź do treści
SPRAWY UPADŁOŚCIOWEJesteśmy Kancelarią, która świadczy również pomoc prawną z zakresu prawa upadłościowego. Obsługujemy w tym zakresie zarówno podmioty gospodarcze, jak również osoby fizyczne, których sytuacja zmusza do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Posiadamy wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, szczególnie, że jest to obszar związany z naszą pracą badawczą i naukową. W centrum naszego zainteresowania są regulacje dotyczące zasad wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników (przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz skutków ogłoszenia upadłości. Pomagamy także tym, którzy w wyniku zdarzeń losowych znaleźli się w stanie niepozwalającym na bieżące regulowanie swoich zobowiązań a także przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością. Pomagamy przejść przez całe postępowanie w tym przedmiocie. Każda osoba fizyczna dotknięta niewypłacalnością może liczyć na naszą pomoc, począwszy od skonstruowania stosownego wniosku. Odpowiadamy na wszelkie pytania i wątpliwości wiążące się z kwestią upadłości, tak jak chociażby w kwestii ogłoszenia upadłości jednego z małżonków oraz odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka. W tym miejscu odsyłamy również do artykułu autorstwa mec. Bartosza Wączek, w którym dokonano analizy możliwości ogłoszenia upadłości małżonków.
Nasz adres:
ul. Krakowska 39/3A, 45-018 Opole
Napisz do nas
awaczek@kancelaria-waczek.pl
bwaczek@kancelaria-waczek.pl
Zadzwoń do nas:
Adwokat
Adrianna Wączek – 500369707
Radca Prawny
Bartosz Wączek - 572119100
Wróć do spisu treści